085 7440850 Vragen en advies: bel ons!

Actievoorwaarden: Win een reischeque voor een weekend naar Parijs!

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘’Win een reischeque voor een weekend naar Parijs!' (hierna: ‘’De Actie’’), georganiseerd door Travelcenter de Wit gevestigd aan de Meijerijstraat 1, 5461HK te Veghel in samenwerking met Finnz Veghel Hoofdstraat 3, 5461JC te Veghel.

 • De Actie is een eenmalige winactie, die loopt van 20 november 2023 tot en met 8 december 2023. Door deel te nemen aan De Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze (actie)voorwaarden.  

 • Op De Actie en deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  

 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Het actiemechanisme

 • Vanaf 20 november tot en met 8 december kan men deelnemen aan de actie.  

 • Op 8 december wordt de winactie op de Facebook en Instagram-pagina van Travelcenter de Wit en Finnz Veghel gelanceerd. De deelnemer maakt kans op een reischeque voor een weekend naar Parijs ter waarde van €350 euro.

 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van Travelcenter de Wit en Finnz Veghel, mogen deelnemen aan De Actie, echter maken zij geen kans op de prijs ,aldus de reischeque weekend naar Parijs.

 • Deelname aan De Actie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in bezit zijn van een voor de bestemming geldig reisdocument en (reis- en annulering) verzekeringen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer(s) zelf om voor een geldig reisdocument en/of verzekering te zorgen.   

 • Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen aan de actie mits ze aan de voorwaarden voldoen.

 • Aan de deelname van de winactie zijn geen kosten verbonden.   De prijs 

 • Met de Actie wordt één prijs weggegeven. Dit is één reischeque voor een weekend Parijs ter waarde van €350,-. Deze reischeque is alleen in te wisselen op reizen naar Parijs op basis van eigen vervoer. Mocht de reis duurder zijn dan de reischeque, dient de klant zelf het overige bedrag bij te betalen.

 • De winnaar dient de reischeque in te leveren op één van de reisbureaus van Travelcenter de Wit. Gevestigd in Veghel, Heesch, Uden, Gemert en Rosmalen.

 • De winnaar is zelf verantwoordelijk om de gewonnen prijs in te leveren op bovengenoemde reisbureaus.

 • De winnaar dient haar ervaring (review) en minimaal 3 foto's te delen na afloop van de reis aan zowel Finnz Veghel als Travelcenter de Wit. Finnz Veghel en Travelcenter de Wit mogen de ingestuurde foto's en review delen op de social media kanalen.

 • De winnaar dient ten minste 2x Travelcenter de Wit en Finnz Veghel te taggen in een social media post van de reis naar Parijs.

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gewonnen prijs: https://www.travelcenterdewit.nl/algemene-voorwaarden.   

 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.   Winnaar 

 • De winnaar zal op 8 december publiekelijk bekend worden gemaakt op de Facebook pagina en Instagram pagina van Travelcenter de Wit en Finnz Veghel met een reactie op het oorspronkelijke bericht en zal daarnaast een e-mail ontvangen van het e-mailadres: marketing@travelcenterdewit.nl. Let op: dit kan in de spambox belanden.  

 • De reischeque (prijs) wordt op zaterdag 9 december uitgereikt tijdens het ''Emily in Paris'' event van Finnz in Veghel.

 • De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een onafhankelijk persoon.   

 • Mocht de prijswinnaar 5 werkdagen na bekendmaking van de uitslag nog niet gereageerd te hebben, dan behoudt Travelcenter de Wit zich het recht om een andere deelnemer te laten winnen.   

 • Indien een prijs wordt geweigerd, komt de prijs te vervallen en heeft de winnaar geen recht op een vervangingswaarde.  

 • Travelcenter de Wit is in de ruimste zin der woord, niet aansprakelijk voor een te laat ingediende prijs.  

 • Door deelname aan De Actie gaan de deelnemer(s) akkoord met de Actievoorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.   

 • Er wordt gevraagd bij het ophalen van de gewonnen prijs om op te foto te gaan met de prijs. Deze kan gedeeld worden op onze social media kanalen.  Privacy

 • De persoonsgegevens van deelnemers, worden door Travelcenter de Wit opgenomen in hun klantendatabase, uitsluitend ten behoeve van De Actie en worden niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar(s). Travelcenter de Wit zal verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Zie onze Privacy Policy op onze website travelcenterdewit.nl/privacypolicy-cookiebeleidOverig

 • Travelcenter de Wit is niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelnamen aan De Actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan.   

 • Travelcenter de Wit heeft ten alle tijde het recht deze Actie aan te passen, stop te zetten en/of deelnemers zonder opgaaf van reden van deze Actie te weigeren. Travelcenter de Wit is gerechtigd om deze Actie zonder vooraankondiging eerder dan aangegeven te beëindigen, ofwel de duur van de Actie te verlengen.   

 • Bij annulering van de reis door de winnaar(s) vervalt het recht op de prijs en kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom. Eventuele annuleringskosten zijn voor rekening van de winnaar(s). Indien de vakantie wordt geannuleerd door de reisorganisatie, wordt er gekeken voor een gelijkwaardig alternatief.  

 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie mogen ingediend worden bij marketing@travelcenterdewit.nl.   

Geschreven op 03-11-2023