085 7440850 Vragen en advies: bel ons!

Actievoorwaarden Facebook reischeque

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘’Deel jouw favoriete vakantiefoto van afgelopen zomer en maak kans op een reischeque ter waarde van 50 euro'' (hierna: ‘’De Actie’’), georganiseerd door Travelcenter de Wit gevestigd aan de Meijerijstraat 1, 5461HK te Veghel.    

 • De Actie is een eenmalige winactie, die loopt van woensdag 6 september t/'m dinsdag 12 september 2023, 23:59. Door deel te nemen aan De Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze (actie)voorwaarden.   

 • Op De Actie en deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.   

 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.   

 Het actiemechanisme   

 • De winactie loopt vanaf woensdag 6 september t/m dinsdag 12 september 2023, 23:59 uur. 

 • Op woensdag 6 september 16:00 uur wordt de winactie op de Facebook en Instagram-pagina van Travelcenter de Wit gelanceerd. De deelnemer maakt kans op een reischeque ter waarde van 50 euro.  

 • Deelname aan de actie is mogelijk door het uploaden van een vakantiefoto via het formulier in de aangegeven link, samen met de contactgegevens en e-mailadres van de deelnemer. Extra winkans kan worden verkregen door de foto te delen in de reacties op het Facebook-bericht van de winactie. 

 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van Travelcenter de Wit, mogen deelnemen aan De Actie, echter maken zij geen kans op de prijs. 

 • Deelname aan De Actie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in bezit zijn van een voor de bestemming geldig reisdocument en (reis- en annulering) verzekeringen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer(s) zelf om voor een geldig reisdocument en/of verzekering te zorgen.   

 • Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de link die gedeeld wordt op de Facebookpagina en Instagrampagina van Travelcenter de Wit.  

 • Aan de deelname van de winactie zijn geen kosten verbonden.   

 De prijs  

 • Met de Actie wordt één prijs weggegeven. De prijs bestaat uit een reischeque ter waarde van 50 euro, te besteden bij Travelcenter de Wit.  

 • De reischeque is alleen in te leveren op nieuwe reserveringen en bij minimale besteding van €500,-. Niet geldig in combinatie met andere acties.

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gewonnen prijs: https://www.travelcenterdewit.nl/algemene-voorwaarden.   

 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.   

  Winnaar  

 • De winnaar zal op woensdag 13 september 2023 om 19:00 uur publiekelijk bekend worden gemaakt op de Facebook-pagina en Instagram-pagina van Travelcenter de Wit en zal daarnaast een e-mail ontvangen van het e-mailadres: marketing@travelcenterdewit.nl. Let op: dit kan in de spambox belanden.  

 • De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een onafhankelijk persoon.  

 • Mocht de prijswinnaar 5 werkdagen na bekendmaking van de uitslag nog niet gereageerd te hebben, dan behoudt Travelcenter de Wit zich het recht om een andere deelnemer te laten winnen.   

 • Indien een prijs wordt geweigerd, komt de prijs te vervallen en heeft de winnaar geen recht op een vervangingswaarde.  

 • Travelcenter de Wit is in de ruimste zin der woord, niet aansprakelijk voor een te laat ingediende prijs.  

 • Door deelname aan De Actie gaan de deelnemer(s) akkoord met de Actievoorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.   

 • Er wordt gevraagd bij het ophalen van de gewonnen prijs om op te foto te gaan met de prijs. Deze kan gedeeld worden op onze social media kanalen.  

  Privacy  

 • De persoonsgegevens van deelnemers, worden door Travelcenter de Wit opgenomen in hun klantendatabase, uitsluitend ten behoeve van De Actie en worden niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar(s). Travelcenter de Wit zal verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Zie onze Privacy Policy op onze website https://www.travelcenterdewit.nl/privacy-policy-cookiebeleid

  Overig  

 • Travelcenter de Wit is niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelnamen aan De Actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan.   

 • Travelcenter de Wit heeft ten alle tijde het recht deze Actie aan te passen, stop te zetten en/of deelnemers zonder opgaaf van reden van deze Actie te weigeren. Travelcenter de Wit is gerechtigd om deze Actie zonder vooraankondiging eerder dan aangegeven te beëindigen, ofwel de duur van de Actie te verlengen.   

 • Bij annulering van de reis door de winnaar(s) vervalt het recht op de prijs en kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom. Eventuele annuleringskosten zijn voor rekening van de winnaar(s). Indien de vakantie wordt geannuleerd door de reisorganisatie, wordt er gekeken voor een gelijkwaardig alternatief.  

 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie mogen ingediend worden bij marketing@travelcenterdewit.nl.